March 08, 2007

ยินดีด้วยกับคอนเสิร์ทเปิดตัววง SME

ยินดีด้วยสำหรับการเปิดตัววง SME (Salaya Modern Ensemble) ซึ่งมีโจ้ (ปริญญา) เป็นตัวตั้ง ตี และอาจมีเตะด้วย ก็เป็นการเปิดตัวได้ดี โดยเฉพาะมีเพลงครูที่ถือเป็นเพลงขึ้นหิ้งสำหรับงานสมัยใหม่อยู่ถึง 2 เพลงคือ Octandre ของ Edgard Varèse และ 4'33 ของ john Cage ที่โจ้เรียบเรียงสำหรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตราได้อย่างเยี่ยมยอด :) รวมอยู่ด้วย อ้อ ถ้าโจ้อยากจะโพสต์รูปขึ้นบน Blog นี้ ช่วยส่งรูปมาให้ผมด้วยนา

ปรบมือดัง ๆ 3 ยกครับ
อ.หง่าว