July 26, 2010

CD รวมงานปี 2009-2010


Finger Print CD รวมงานของผมในช่วงปี 2009-2010 กำลังจะเสร็จ เรียบร้อยแล้วจะส่งไปให้พรรคพวก เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ระยะเวลาที่คาดว่าจะส่งหมดน่าจะเป็นปลายสิงหา

No comments: