November 02, 2010

กูรมาวตาร ตำนานพระราหู ที่วิกหัวหิน น่าดูชมครับพระราหู
วิกหัวหิน
กูรมาวตาร
ตำนานพระราหู

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ร่วมกับ วิกหัวหิน
เปิดพื้นที่เวทีแห่งงานศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการแสดงทางวัฒนธรรมสู่ชาวหัวหิน
จากสุดยอดการแสดงหุ่นละครเล็กอันลือลั่น
เจ้าของรางวัลจากเวทีระดับโลกสู่การเดินทางเพื่อสืบสานและเผยแพร่การแสดงอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานศิลป์ อนุรักษ์มรดกของแผ่นดิน
ถ่ายทอดจิตวิญญาณ”  ครั้งแรก  ณ  วิกหัวหิน
สุดยอดศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละคร กับการแสดงหุ่นละครเล็ก “เรื่อง
กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”
การแสดงที่จะพาผู้ชมทุกท่านพบกับปรากฏการณ์แห่งตำนานจันทรุปราคา  ตื่นตา
ตื่นใจ กับความยิ่งใหญ่อลังการของการแสดงเต็มรูปแบบประกอบดนตรีปี่พาทย์สด

ร่วมไขปริศนาแห่งจันทรุปราคาได้ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ ๖ , ๑๓ , ๒๐ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วิกหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
ราคาบัตร ๖๐๐ ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท  (นักเรียน ลด ๕๐%)

จำหน่ายบัตรที่ Totalreservation ทุกสาขา โทร 02 833 5555
วิกหัวหิน โทร 032 827814-5
หรือสอบถามข้อมูลที่ ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 024127287-8
http://www.totalreservation.com/
http://www.patravaditheatre.com/
http://www.vichuahin.com/
http://www.thaipuppet.com/

No comments: